Cercetări sociologice despre dizabilitate

Modelul social al dizabilității, dezvoltat în ultimii 40 de ani de către persoanele cu dizabilități, este un model radical diferit de abordarea medicală și caritabilă a dizabilității. Acesta afirmă că oamenii au deficiențe, dar că  excluderea și discriminarea cu care se confruntă persoanele cu dizabilitati nu este o consecință inevitabilă a dizabilitatii, ci este cauzată de modul în care societatea este condusă și organizată.

Modelul social al handicapului susține că persoanele cu deficiențe sunt „handicapate” de barierele care operează în societate, care le exclud și discriminează. Aceste bariere pot fi atitudini nepotrivite, acces fizic deficitar sau modul în care se desfășoară lucrurile.

Cercetarea sociologică poate aduce o mai bună cunoaștere a acestei situații pentru a lua măsuri practice de schimbare și adaptare a societății astfel încât să simțim cu toții că trăim într-o societate incluzivă.

Realizăm cercetări sociologice pentru orice organizație, companie privată, instituție publică,  culegem și  analizăm date cărora „le dăm viață”, făcându-le accesibile și ușor de înțeles, dar mai ales utile celor care au nevoie de ele. Prin implementarea metodelor cantitative și calitative de cercetare sociologică, studiile sociale oferă organizațiilor și instituțiilor publice și private informațiile necesare activității lor. Aceste studii sunt reprezentative la nivelul întregii populații studiate și oferă posibilitatea de a concentra temele de discuție pe domeniul de interes al solicitantului.